Mỹ Xuyên phát huy hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước trong thực hiện nhiêm vụ chính trị của địa phương
    Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Dân vận của hệ thống chính trị, đưa công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

    Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác Dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp đối với công tác Dân vận, theo tinh thần nội dung của Kết luận số 114- KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác Dân vân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế số 08-QC/TU, ngày 29/9/2021 của Ban thường vụ tỉnh ùy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Tỉnh Sóc Trăng; Quy chế số 06-QC/HU, ngày 20/10/2021 của Ban thường vụ huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Mỹ Xuyên.


 
Quang cảnh tiếp công dân tại bộ phận một cửa tại xã Gia Hòa 2

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn cho Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động…nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách đối với người yếu thế, người thu nhập thấp… và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở.   

    Chủ động rà soát kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, bảo đảm tính liên thông, khắc phục những bất cập, chồng chéo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Thực hiện nghiêm Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Xác định công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp trong huyện, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. 

    Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày14/12/2020 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 08/11/2021 về thực hiện Kết luận số 07-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.  

    Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền các cấp với các cơ quan của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát và phản biện đối với công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội theo tinh thần của Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,dân giám sát, dân thụ hưởng”./.

Bài, ảnh: Ban Dân vận Huyện uỷ Mỹ Xuyên


Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Nguyên Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Tập thể điển hình Cá nhân điển hình Cá nhân điển hình Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng Đồng chí Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trong buổi họp mặt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Sà Kha
video
STV - Cựu chiến binh với công tác dân vận khéo I Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 2 093
  • Tất cả: 147720
Cơ quan chủ quản: Ban Dân vận Tỉnh ủy ST - Thường trực BCĐ Quy chế Dân chủ cơ sở Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng Điện thoại: 0299.3822966 - 0299.3812250; Fax: 0299.3822966; Email: trangtinbandanvansoctrang@gmail.com Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Website: http://www.danvan.soctrang.gov.vn.