Nông thôn đổi thay nhờ dân vận khéo
    Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Long Phú đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Ông Huỳnh Đức, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Long Phú cho biết: “Năm 2022, huyện Long Phú tiếp tục chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã Hậu Thạnh và xã Châu Khánh đạt chuẩn nông thôn mới; xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Đức, Song Phụng và xã Phú Hữu, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Do đó, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, nhất là tuyên truyền 16 nội dung người dân thực hiện trong tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở; cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh; đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm tăng thu nhập cho người dân”.

 

Nhựa hóa các tuyến đường nông thôn xã Long Đức

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Long Phú, công tác dân vận đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ông Dương Thanh Toàn, UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú, cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, vào đầu mỗi năm, Huyện ủy Long Phú chỉ đạo cho Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch hoạt động; đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện và Khối Dân vận các xã trên địa bàn huyện thực hiện phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới; trong đó có phân chia khu vực rõ ràng cho từng đơn vị để có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Nội dung hoạt động trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 16 nội dung, phần việc thuộc về trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức của đơn vị, người dân đã hiểu và ngày càng tham gia tích cực cùng với chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới một cách hiệu quả, bền vững”.

Xã Trường Khánh từ khi được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2015 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Long Phú, đã chỉ đạo Ban dân vận Huyện ủy Long Phú, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của huyện, cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điểm nổi bật trong công tác dân vận xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Trường Khánh, là khối dân vận và nhất là các tổ dân vận ở các ấp đã bám sát cơ sở và từng hộ, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ tự nguyện tham gia vào các mục tiêu, giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã, hướng dẫn cụ thể từng tiêu chí để thực hiện đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo kế hoạch, huyện Long Phú sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hiện nay, huyện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là trong năm 2022 này, Long Phú phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới đó là: xã Hậu Thạnh và Châu Khánh; 02 xã còn lại Tân Hưng và xã Long Phú sẽ về đích vào năm 2023 và 2024. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn của địa phương, bởi để làm được điều này đòi hỏi phải có nguồn kinh phí rất lớn để hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí cứng, cần nguồn vốn đầu tư. Để đạt mục tiêu này, huyện Long Phú đang khẩn trương hoàn thiện đề án, với lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, chất lượng, bền vững. Huyện Long Phú tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Ông Huỳnh Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Phú thông tin thêm: “Với thực trạng xây dựng nông thôn mới của huyện Long Phú hiện nay, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025, chúng tôi sẽ chỉ đạo song trùng cho các xã đều phải chủ động xây dựng các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt cùng một lúc, yêu cầu phải xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm. Trong đó, tuyên truyền tốt giúp người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại, mà chủ động tham gia thực hiện; quan tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân về sản xuất, đời sống; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh; thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày cao của thị trường. Ngoài ra, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã nông thôn. Đặc biệt, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “hoàn thiện tiêu chí nào chắc tiêu chí đó”. Đồng thời khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu và tích cực tham gia. Chú trọng xây dựng sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân”.

Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra, huyện Long Phú không những tăng cường công tác dân vận khéo, mà con tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho người nghèo. Chủ động rà soát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí nông thôn mới đối với xã được công nhận đạt chuẩn; tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng cho xã đang thực hiện, nhằm đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đề ra, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt của vùng nông thôn.

   
                           Bài và ảnh: Sóc Ca – Đài truyền thanh huyện Long Phú
 

 

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Nguyên Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Tập thể điển hình Cá nhân điển hình Cá nhân điển hình Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng Đồng chí Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trong buổi họp mặt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Sà Kha
video
STV - Cựu chiến binh với công tác dân vận khéo I Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 2 050
  • Tất cả: 147677
Cơ quan chủ quản: Ban Dân vận Tỉnh ủy ST - Thường trực BCĐ Quy chế Dân chủ cơ sở Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng Điện thoại: 0299.3822966 - 0299.3812250; Fax: 0299.3822966; Email: trangtinbandanvansoctrang@gmail.com Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Website: http://www.danvan.soctrang.gov.vn.