Dân vận Mỹ xuyên thưc hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới
    Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đặc biệt là xây dựng huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021- 2025. 

    Qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong học tập và thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, vận động. Kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo để phổ biến, nhân rộng làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy tác động tích cực mạnh mẽ đến chất lượng công tác Dân vận của huyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

    Tiếp tục, triển khai có hiệu quả Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 22/12/2020 của Huyện ủy về “Xây dựng huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021- 2025”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đối với cảnh quang môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” góp phần xây dựng 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.


 
Quang cảnh đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh tạo cảnh quang môi trường

    Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trọng tâm là xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả (tổ hợp tác, hợp tác xã); huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trong thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nhà ở, dạy nghề, giới thiệu việc làm…gắn với quảng bá các sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao đời sống nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Tổ chức tuyên truyền các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; gắn với việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chấp hành nghiêm luật giao thông.

    Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, khối lực lượng vũ trang quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng lệch chuẩn và tham gia các tệ nạn xã hội tại địa phương, phối hợp xây dựng lực lượng tiêu biểu trong đoàn viên, hội viên để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc, tôn giáo…gắn với xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động, bố trí đội ngũ cán bộ hợp lý, thực hiện Kết luận số 11-KL/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn giúp cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là tại ấp, tổ dân phố. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển đoàn viên, hội viên đi đôi với việc cũng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt chi đoàn, chi hội gắn với xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. 

    Trong thời gian tới, dân vận huyện tập trung hoạt động hướng về cơ sở; Mặt trận và các đoàn thể duy trì chế độ họp lệ BCH các đoàn thể xã, thị trấn, họp tổ dân vận, chi đoàn, chi hội tại ấp nhất là những nơi còn yếu kém để nâng cao chất lượng hoạt động; có kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong chỉ đạo thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, có xây dựng mô hình điểm và kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo thực hiện tốt các chính sách ASXH cho người dân. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của huyện ủy về xây dựng nâng thôn mới nâng cao năm 2022 đã đề ra./.


Bài, ảnh: Ban Dân vận Huyện uỷ Mỹ Xuyên


Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Nguyên Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Tập thể điển hình Cá nhân điển hình Cá nhân điển hình Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng Đồng chí Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trong buổi họp mặt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Sà Kha
video
STV - Cựu chiến binh với công tác dân vận khéo I Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 145
  • Trong tuần: 2 063
  • Tất cả: 147690
Cơ quan chủ quản: Ban Dân vận Tỉnh ủy ST - Thường trực BCĐ Quy chế Dân chủ cơ sở Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng Điện thoại: 0299.3822966 - 0299.3812250; Fax: 0299.3822966; Email: trangtinbandanvansoctrang@gmail.com Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Website: http://www.danvan.soctrang.gov.vn.