Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

-----*-----


LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

 

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Dương Sà Kha

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Trực tiếp lãnh đạo Phòng TH, ĐT, và các Hội

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Dương Quốc Việt

Trực tiếp lãnh đạo Phòng Dân vận các

cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo

  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

Đồng chí: Lưu Văn Xem

Trực tiếp lãnh đạo phòng dân vận 

các cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo

                                        CÁC PHÒNG THAM MƯU THUỘC BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY SÓC TRĂNG


                                       PHÒNG TỔNG HỢP, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI :

                                        1. Đồng chí:Ngô văn Phong                                          - Trưởng phòng

                                        2. Đồng chí: Dương Hồng Gấm                                    - Phó Trưởng phòng

                                        3. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Phí                                      - Chuyên viên

                                        4. Đồng chí: Đoàn Giang Thảo                                       - Chuyên viên

                                        5. Đồng chí: Trương Thị Ái Vân                                     - Chuyên viên

 

                                      PHÒNG DÂN VẬN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO:

                                        1. Đồng chí: Nguyễn Văn Luận                                     - Trưởng phòng

                                        2. Đồng chí: Dương Trần Can Trương                         - Phó Trưởng phòng

                                        3. Đồng chí: Ngô Thị Hồng Nang                                 - Chuyên viên

                                        4. Đồng chí: Thạch Hoàng Trung                                  - Chuyên viên

                          


Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Nguyên Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
video
STV - Cựu chiến binh với công tác dân vận khéo I Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 2 101
  • Tất cả: 147728
Cơ quan chủ quản: Ban Dân vận Tỉnh ủy ST - Thường trực BCĐ Quy chế Dân chủ cơ sở Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng Điện thoại: 0299.3822966 - 0299.3812250; Fax: 0299.3822966; Email: trangtinbandanvansoctrang@gmail.com Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Website: http://www.danvan.soctrang.gov.vn.